מאי 04 2010

תביעת תאונת דרכים – תביעות תאונות דרכים

התובע, יליד 1978, יהיה מיוצג בתביעה זו על ידי משרד עורכי דין נבו מולסון וכתובתו להמצאת דואר יהיה כתובת משרד זה.

2.         נהג התובע ברכב נושא מ.ר.(להלן: "הרכב"), כשלפתע התנגש ברכבו רכב אחר נושא מ.ר. מאחור. מעוצמת הפגיעה התהפך רכבו של התובע באוויר ונחת כשהוא הפוך על הכביש.

3.         הנתבעת הייתה מבטחת הרכב בביטוח חובה בר תוקף

מצ"ב העתק רישיון נהיגה, תעודת ביטוח ואישור משטרה כנספח א' לכתב התביעה.

4.         התובע נותר כלוא בתוך הרכב עד שחולץ על ידי מכבי האש בחילוץ ממושך.

5.         התובע פונה בניידת נט"ן לבית החולים איכילוב, שם אובחן כי הוא סובל מחבלות ביד ובמרפק שמאל, מכאבים בגב תחתון, בקרסול השמאלי ומדקירות בעין שמאל.

העתק תעודת חדר מיון מצ"ב כנספח ב' לכתב התביעה.

6.         לאחר שהתובע נבדק במיון בית החולים על ידי מספר רופאים וביצע צילומי עמוד שדרה חזה וגפיים, הוצאו רסיסי זכוכית מתוך פניו והפצעים נחבשו. התובע שוחרר לביתו עם המלצות לבצע שטיפות וחבישה חוזרת, לטיפול אנלגטי, להמשך מעקב של רופא עיניים בקופ"ח, ללקיחת משככי כאבים ולמנוחה בביתו.

7.         כתוצאה מפגיעתו בתאונה סובל התובע מכאבי גב תחתון עזים המקרינים לכל הגוף, מקצות אצבעות הרגליים ועד לראש ומכאבים ברגל שמאל.

כמו כן, מאז התאונה סובל התובע מדקירות בעין שמאל. התובע אף סבל מליקוי בשדה הראייה נוכח פגיעתו בתאונה, ואולם לאחר תקופה ארוכה הבעיה הסתדרה.

מצ"ב תיעוד רפואי רלבנטי כנספח ג' לכתב התביעה.

8.         עובר לתאונה עבד התובע כטכנאי מחשבים בחברת "דימקס מערכות בע"מ". כתוצאה מפגיעתו בתאונה שהה התובע באי כושר מלא עד ליום 5/11/03, ואולם גם משחזר לעבודה הוא התקשה בה מאוד נוכח המאמץ הפיזי הרב הדרוש בהרמת ציוד מחשבים ואביזרים נלווים במשך שעות רבות של היום.

מצ"ב כנספח ד' העתק אישורי אי כושר.

9.         כתוצאה מהתאונה ובעקבותיה סובל התובע ויסבול בעתיד ממגבלות וכאבים בגין פגיעתו הנ"ל ותיוותר לו נכות לצמיתות.

התובע עותר בזאת למינוי מומחים בתחום האורטופדי, הנוירולוגי ועיניים, כמפורט בעתירה המצורפת לכתב התביעה, והוא שומר על זכותו לעתור למינוי מומחים נוספים במידת הצורך.

10.        התובע יוסיף ויטען כי בעקבות התאונה וכתוצאה מפגיעותיו, הוא מתקשה מאוד בכל פעילות הכרוכה במאמץ גופני, דבר המגביר את כאבי הגב המקרינים לכל הגוף, מהם הוא סובל. התובע מקבל טיפול תרופתי דרך קבע על מנת להמשיך ולתפקד חרף כאביו העזים, ואולם עד היום ללא הטבה משמעותית.

לפיכך יטען התובע כי נכותו התפקודית גבוהה מנכותו הרפואית.

11.        בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, נפגעה יכולתו של התובע לתפקד כבעבר, נגרמו וייגרמו לו הפסדי שכר ניכרים. כן נפגע כושר השתכרותו העתידי.

12.       בשל נזקיו בתאונה נפגע כושר תיפקודו היומיומי של התובע, והוא נזקק בעבר ויזדקק בעתיד לעזרת הזולת.

13.       בשל נזקיו בעקבות התאונה נזקק התובע לטיפולים רפואיים ונגרמו לו בעבר וייגרמו לו בעתיד הוצאות הכרוכות בקבלת הטיפולים.

מצ"ב כנספח ה' מקצת מן הקבלות אשר נשתמרו על ידי התובע.

14.        בשל נזקיו מהתאונה נזקק התובע לנסיעות מיוחדות ונגרמו לו בעבר ויגרמו לו בעתיד הוצאות הכרוכות בנסיעות.

15.          להלן נזקי התובע כתוצאה מהתאונה:

נזק מיוחד

א.                  הפסד הכנסה –                                                               80,000 ש"ח.

ב.                  הוצאות נסיעה רבות לרבות לטיפולים רפואיים -             20,000 ש"ח.

ג.                    הוצאות רפואיות לרבות תרופות-                                    50,000 ש"ח.

ד.                  הוצאות ניידות/נסיעה                                                     30,000 ש"ח.

ה.                  עזרת אחר –                                                                   20,000 ש"ח.

_______________________________________________________

סה"כ:                                                                                      200,000 ש"ח.

נזק כללי

א.                  כאב וסבל .

ב.                  הפסד הכנסה לעתיד.

ג.                    הוצאות רפואיות לרבות אשפוזים עתידיים.

ד.                  הוצאות ניידות/נסיעה.

ה.                  עזרת אחר.

16.        לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

17.        אשר על כן, מתבקש בית המשפט הכנבד להזמין את הנתבעת לדין, ולחייבה לשלם לתובע את סכום התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, בצרוף שכ"ט עו"ד ומע"מ.תביעה ל

סגור לתגובות

התגובות סגורות.