יוני 28 2010

רשלנות רפואית פסקי דין

רשלנות רפואית- פסקי דין

רשלנות רפואית היא תחום משנה בנזיקין תחת עוולת הרשלנות. בפסק הדין בנושא רשלנות רפואית קובע בית המשפט לפי סטנדרטים מסוימים האם איש הצוות הרפואי נהג כשם שאיש צוות רפואי סביר היה נוהג. כמו כן סוג נוסף של תביעות רשלנות רפואית הן תביעות לפי חוק זכויות החולה התשנ"ו-1996 העוסקות בהפרה של החובות הקבועות בחוק זה. פסקי דין רשלנות רפואית יכולים לעסוק לדוגמא ברשלנות בלידה, רשלנות באבחון מחלה, רשלנות בניתוח, ועוד. תביעות רשלנות רפואית לפי חוק זכויות החולה יכולות לעסוק לדוגמא באפליה בקבלת טיפול רפואי, הפרת חובת הסודיות או היעדר תיעוד רפואי.

דוגמאות- רשלנות רפואית פסקי דין:

רשלנות רפואית פסקי דין: ת.א. 0093/02 איתמר נ' מ"י- התובע הגיש תביעת פיצויים נגד הנתבעות בשל נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו במהלך ניתוח שעבר בבית החולים איכילוב המופעל על ידי הנתבעות (מדינת ישראל ועיריית תל אביב יפו). במהלך שנת 2001 חש התובע בגוש ביד ימין ולכן פנה לרופא. אורטופד מטעם קופת החולים הפנה את התובע לבדיקת MRI. בהמשך לבדיקה זו הופנה התובע לבדיקה נוספת- ביופסיית מחט תחת בקרת CT על מנת לקבוע האם מדובר בגידול שפיר או ממאיר. בדיקה זו לא העלתה תוצאה חד משמעית. בהמשך עבר התובע ניתוח להוצאת הגוש, כאשר במהלך הניתוח בוצעה כריתה מלאה של הגידול, כולל הגיד של שריר הביצפס שהיה בתוך רקמת הגידול. הדוח שלאחר הניתוח קבע שהגידול אינו ממאיר. לאחר ביצוע הניתוח הופיע אצל התובע שיתוק של העצב הרדיאלי. בדנן, קובע בית המשפט כי הצוות הרפואי לא מסר לתובע את כל המידע הנדרש משום שלא הסביר לו שיש סיכוי שידו תישאר משותקת בעקבות הניתוח. בית המשפט פסק לתובע פיצוי של 100,000 ₪.

רשלנות רפואית פסקי דין: ע"א 6160/99 דרוקמן נ' בי"ח לניאדו- אמם של המערערים נפטרה עקב כישלון בניתוח חירום שנערך בה בבית החולים. התובעים הגישו תלונה למנכ"ל משרד הבריאות, שמינה ועדה לבדיקת האירוע שקבעה שהתנהגות הצוות הרפואי בדנן הייתה סבירה. המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לניתוח שעברה והיו מונחים בפניה של הוועדה אבדו במהלך השנים ולא ניתן לאתרם. לאחר קביעת הוועדה שהצוות הרפואי נהג כשורה, החליטו המערערים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית בטיפול שקיבלה אמם. ביהמ"ש העליון ציין שההלכה היא שחובה על הרופאים לדאוג לתיעוד של ממצאים וטיפולים בזמן אמת המתייחסים לטיפול בחולה ולשמירה של תיעוד זה. ביהמ"ש מציין שיש צורך בתיעוד לא רק בשביל קיום מעקב שוטף, ראוי ואחראי אחר התפתחות הדברים לשם קבלת ההחלטות המתאימות, אלא גם על מנת שיהווה ראיה לאירועים ולהתפתחויות שהתרחשו בעבר.

להיעדר התיעוד הרפואי יכולות שתהיינה שתי השלכות: האחת, הקמת עילת תביעה עצמאית בשל הנזק הראייתי שנגרם לתובע עקב אובדן המסמכים או אי התיעוד, כאשר היא כשלעצמה מקנה לתובע זכות לפיצויים, והשנייה היא העברת נטל השכנוע. משמעותו של העברת נטל השכנוע הוא שעל הנתבעים להוכיח שלא הייתה רשלנות בטיפול הרפואי. ביהמ"ש העליון מורה במקרה זה להחזיר את התביעה לביהמ"ש המחוזי על מנת שיקבע מהו גובה הנזק הקשור סיבתית לרשלנות הנתבעים.

פסקי דין רשלנות רפואית מושפעים בעיקר מקביעותיו של בית משפט עליון אשר מתווה באותם פסקי דין, מה מצופה מרופא סביר וממערכת הבריאות, בעיקר לאור חוק זכויות החולה.

סגור לתגובות

התגובות סגורות.