אוג' 16 2009

רשלנות רפואית באבחון סרטן

מדובר במקרה של רשלנות רפואית בה נתבע פיצוי בגין התרשלות באיבחון גידול בראשו של התובע, בשל הוצאתו שלא בשלמותו ובשל איחור באבחנת צמיחתו מחדש. נטען כי התובע היה בטיפול הנתבעות לפני הניתוח ולאחריו, ובנתבעת 2 אף עבר ניתוח להסרת הגידול (להלן: הניתוח הראשון). כן נטען כי בשל רשלנות רופאי נתבעת 2, הגידול לא הוצא בשלמותו, דבר שגרם לצורך בניתוח נוסף (להלן: הניתוח השני).

בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה ופסק כי:

מהראיות עולה כי יש לייחס לנתבעות רשלנות בנוגע לתקופה שקדמה לניתוח הראשון, ולמעקב אחריו, אך אין לייחס לנתבעת 2 רשלנות בנוגע לתוצאות הניתוח הראשון. מאחר שביד הנתבעות היה להורות על הבדיקות המתאימות, בשתי התקופות, שתיהן אחראיות לנזק באופן שווה.

מאחר שהגידול החוזר התגלה רק ב-1996, לא עומדת לנתבעות טענת התיישנות, מאחר שהנזק של חזרת הגידול בשל אי הוצאתו בשלמותו ב-1988, התגלה לתובע רק ב-1/96 והתביעה הוגשה ב-1999. אשר למחדל באבחון בתקופה שקדמה לניתוח הראשון, אמנם התובע ידע שהוצא מראשו גידול גדול במיוחד, ולכן כל מה שהיה צריך לדעת לגבי האיחור באבחון כטענתו, היה ידוע לו בשנת 1988, אבל בשל אי הוצאת הגידול בשלמותו, וגילוי הגידול החוזר ב-1996 יש לדחות טענת ההתיישנות, מאחר שלפי ס' 89(2) לפקודת הנזיקין, כאשר נזק הוא אחד מיסודות העילה והוא לא נתגלה ביום שאירע, מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק. האיחור באיבחון שיבתו של הגידול לא גרם לתובע נכות שלא היתה לו קודם לכן. יתר-על-כן, התובע נפגע בילדותו בתאונת דרכים שגרמה לו כבר אז נזקים משמעותיים. ואולם, יש מקום להעריך, כי בשנים שבהן התאחרה האבחנה לאחר הניתוח הראשון ולא נמצא פתרון לסבלו של התובע, גרמה התרשלות הנתבעות לסבל רב לתובע.

הנתבעות התרשלו כלפי התובע באיחור באבחון צמיחת הגידול, הן בתקופה שלפני הניתוח הראשון והן בתקופה שלאחריו. הוצאת גידול גדול יותר פוגעת יותר ברקמות שמסביבו, ולכן האיחור בגילוי הגידול לפני הניתוח הראשון, גרם נזק רב. ואולם, מאחר שהתובע נפגע כבר בגיל צעיר בתאונת דרכים שגרמה לו לבעיות גופניות משמעותיות, התעוררה שאלת חלק הנכות שיש ליחס לתאונה, ביחס לזה שיש לייחס להתרשלות דנן.

התובע איבד את כושר השתכרותו. היקף הפגיעה ביכולת ההשתכרות שיש ליחס להתרשלות הרפואית הנדונה הנה 40% מהיקף נכותו, על יסוד חוו'ד רפואית ולאור פגיעותיו בתאונת הדרכים, לאור העובדה שהגידול צמח מבלי שהנתבעות גרמו לכך ונראה כי גם אם היה מתגלה בזמן, היה על התובע להתמודד עימו ע'י טיפול שאפשר שהיה מותיר לו נזק קבוע כלשהו. לאור האמור, נפסק לתובע פיצוי בסך של מיליון ₪ כולל ריבית בגין כאב וסבל, בהתחשב בשנות הסבל של הכאבים המוגברים עד לגילוי הגידול, בתקופה שקדמה לניתוח הראשון, ובתקופה שלאחריו.

סגור לתגובות

התגובות סגורות.