מאי 15 2011

עדכוני פסיקה- עורכי דין רשלנות רפואית

רשלנות רפואית- פסקי דין ומאמרים בנושאים שונים.

אחריות מעביד לבטיחות בעבודה | אשם תורם לתאונת עבודה | אחריות בנזיקין של מעביד | אשם תורם בנזיקין | אחריות בנזיקין לתאונת עבודה

בית המשפט קיבל חלקית ערעור על ההחלטה להטיל על מנוח שטבע בים במהלך עבודתו במשיבה, אשם תורם של 30% למותו.

ביטול הענקות בפשיטת רגל | חוזה למראית עין

ביהמ"ש ביטל עסקת העברה שביצעו חייבים כ 6 שנים לפני שנקלעו להליכי פשיטת רגל, במסגרתה הועבר ביתם לידי אחות החייבת, תושבת חוץ, בקובעו כי מדובר בחוזה למראית עין, שנועד להרחיק נכסים מידי נושי החייבים, לאחר שעיקר התשלום חולט ע"י הבנק לטובת חברתם הכושלת.

ביטול פסק בורר | אישור פסק בורר | בוררות | עילות לביטול פסק בורר | פגמים בהליך בוררות | תוקף פסק בורר

בית המשפט דחה בקשת אישור של פסק בוררות והורה על ביטולו, לאחר שהוכח שבניהול הבוררות היו מעורבים גורמים עבריינים משני הצדדים.

גניבה בידי מורשה | חובות עורך הדין כלפי הלקוח | נאמנות ומסירות של עורך דין | יחסי עורך דין ולקוח | פקדונות ותשלומים בידי עורך דין

בית המשפט הרשיע עורכי דין בעבירה של גניבה בידי מורשה משהוכח כי הוא שלח ידו אל כספים שהופקדו בחשבון נאמנות עבור מרשתו, חברת סולכור, בעקבות הליך משפטי, בניגוד למטרת ההפקדה, השתלט על הכספים ונהג בהם מעשה בעלות מבלי ליידע את הבעלים על מעשיו ומבלי לקבל הסכמתם לכך.

הגנות בפלילים | גרימת חבלה חמורה | הגנה עצמית | תקיפה | זיכוי הנאשם | אחריות פלילית | הגנת טעות

בית המשפט זיכה בהתבסס על טענת הגנה עצמית, את הנאשם מעבירות גרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ותקיפה הגורמת חבלה של ממש.

טענת התיישנות | התיישנות | חישוב תקופת ההתיישנות | נאמן בפשיטת רגל

בית המשפט חייב נאמן לנכסי חייב בפשיטת רגל בהשבת כספים, משפעל תוך אי סדרים בהליכי פשיטת רגל, למרות שחלפו כעשרים שנים מאז אירועים אלה.

טענת התיישנות | התיישנות בדיני עבודה | חישוב תקופת ההתיישנות

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על ההחלטה לדחות תביעה על הסף בשל התיישנות לאחר שהתביעה הוגשה כ 21 שנים לאחר שקמה עילת התביעה.

לשון הרע | הגנת הפרטיות | הזכות לפרטיות | אחריות בנזיקין של המדינה | אחריות בנזיקין של המשטרה

בית המשפט קיבל חלקית תביעה כנגד משטרת ישראל שנציגיה הגיעו בטעות לבית התובעים לביצוע צו חיפוש שיועד לבית אחר.

עובדי מדינה | עובדי הוראה | פרישה לגמלאות | פדיון ימי מחלה

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על ההחלטה שלא לפדות למערער ימי מחלה אשר צבר בתקופת עבודתו בשירות המדינה.

עוולות מסחריות | סודות מסחריים | עשיית עושר ולא במשפט | הפרת פטנט

בית המשפט קיבל תביעה בגין גזל סוד מסחרי והפרת פטנט בייצור של מלגזה הידראולית, לאחר שהוכח שהנתבעים השתמשו בשרטוטים שהועברו אליהם על ידי התובעות לצרכים עצמיים.

ערבות | ערב יחיד | כתב ערבות

בית המשפט קיבל תביעה של בנק לאומי לחיובו האישי של נתבע, בחובות חברה שניהל, בקובעו כי הנתבע היה בעל סמכויות רחבות בחברה, העולות כדי הגדרת "מנהל" בחברה, ומשכך הפטור של "ערב יחיד" המופיע בסעיף 19 לחוק הערבות אינו תקף לגביו.

צו ירושה | ידועים בציבור | זכויות ידועים בציבור | ירושת ידועים בציבור

בית המשפט קיבל את בקשת התובעים, ילדיו של מנוח שהתגרש מאימם, וקבע כי הינם יורשיו הבלעדיים של אביהם המנוח, תוך דחיית התנגדות של חברתו שטענה כי היתה ידועה בציבור של המנוח.

קרקע חקלאית | זכות הקניין | מינהל מקרקעי ישראל | בר רשות במקרקעין | דמי הסכמה

בית המשפט דחה תביעה כנגד גובה דמי הסכמה אשר נגבו על ידי מינהל מקרקעי ישראל על סמך החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534, בגין העברת זכויות התובעים במקרקעין.

שוויון הזדמנויות בעבודה | זכות שימוע לפני פיטורים | עבודת נשים | פיטורים שלא כדין | פיטורי עובדת בהיריון

בית הדין האזורי לעבודה דחה ערעור על החלטת הממונה על עבודת נשים לאשר את פיטוריה של התובעת, עת היתה בהיריון.

שיפוט משמעתי של עורכי דין | סדרי הדין בבית הדין למשמעת של עורכי דין | ערעור בהליכי משמעת של עורכי דין

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין עקב פגם דיוני בהתנהלות בית הדין הארצי, אשר שלא כדין לא קיים דיון פרונטאלי בעל פה, למרות היעדר הסכמת הצדדים לטיעונים בכתב ולאי מתן הזדמנות נוספת לטעון בעל פה.

שליחת ספאם

ביהמ"ש קיבל בחלקה תביעה, וחייב חברה המנהלת אתר היכרויות אינטרנטי בתשלום 2,000 ₪ כפיצוי בגין שליחת דברי פרסום באמצעות דוא"ל בניגוד לרצון התובע.

תנאים לאישור תובענה ייצוגית | אחריות למוצרים פגומים | תובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן

בית המשפט דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד שיווק מחית של גרבר, לאחר שהתגלו בה ריכוזים גבוהים של קדמיום.

אתר רשלנות רפואית בישראל

סגור לתגובות

התגובות סגורות.