יוני 20 2010

סרטן השד- סרטן שד- טיפול לסירוגין

במטרה לבחון את השפעתו של טיפול לסירוגין (alternating administration) של דוסטאקסל [(Docetaxel, (Taxotere] וגמציטבין [(Gemcitabine, (Gemzar] על משך הזמן עד כשלון הטיפול (Time-to-treatment-failure) בחולות סרטן שד מתקדם, בוצע ניתוח נתונים של מחקר עם הקצאה אקראית. במחקר השתתפו 237 חולות סרטן שד מתקדם, שהוקצו אקראית לטיפול בדוסטאקסל למשך שלושה שבועות בכל סבב, או לטיפול לסירוגין בדוסטאקסל וגמציטבין למשך 3 שבועות כל אחת עד לכשלון הטיפול. נמצא כי משך הזמן עד כשלון הטיפול דומה עבור טיפול בדוסטאקסל וטיפול לסירוגין בדוסטאקסל וגמציטבין. לעומת זאת, החולים שטופלו לסירוגין סבלו מפחות תופעות לוואי במהלך סבבי הטיפול בגמציטבין.

סגור לתגובות

התגובות סגורות.