אוג' 07 2009

יעוץ משפטי רשלנות רפואית

מאת: admin

אם נפגעתם כתוצאה מרשלנות רפואית, באופן טבעי, עולות אצלכם מספר רב של שאלות שכיחות הנשאלות על ידי כל נפגעי הרשלנות הרפואית. כתבנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית. במידה ויש לכם עוד שאלות, שאין עליהן תשובות בעמוד הזה, אנא צרו עימנו קשר דרך עמוד צור קשר.

תביעת רשלנות רפואית מהי?

תביעתו של מטופל כנגד מטפלו הרפואי, לרבות רופא, אחות, פסיכיאטר, רוקח וכיוצא בזה, בשל אי עמידתו של המטפל בסטנדרט טיפול רפואי סביר, כולל מתן אבחנות רפואיות שגויות. דוגמאות: תביעת קטין בגין נזק שנגרם לו בלידה (לידה בעוולה), תביעת קטין בגין נזק שנגרם לו במהלך ההריון (הולדה בעוולה), תביעת הוריו של קטין אשר נפטר במהלך הלידה או אחריה, תביעתו של אדם אשר נגרם לו נזק במהלך טיפול רפואי רשלני, או בגין נזק שהוחמר עקב טיפול רפואי רשלני, תביעה של צאצאיו של נפטר שנפטר כתוצאה מטיפול רפואי רשלני.

מה כדאי לעשות כאשר אדם סבור כי קיבל טיפול מרופאו הנחזה להיות טיפול רשלני וגרם לאותו אדם נזק רב?

לעיתים קרובות תחושות הבטן של אדם מהשורה, על אף חוסר הידע המקצועי, הינן נכונות וראוי לאשש את החשש לטיפול רשלני. מאידך, לא כל נזק הינו בר פיצוי, וכן לא כל טיפול רפואי שאינו מסתיים בהצלחה ובתוצאות להן קיווה המטופל הינו בגדר טיפול רשלני. בדיוק לשם כך לעורכי הדין מתחום הרשלנות הרפואית, ישנו ידע בסיסי ברפואה על מנת שיוכלו לשאול את הנפגע לגביי העובודת והפרטים הרלבנטיים על מנת לקבוע אם אכן יש יסוד מציאותי לחשש. אם אכן קיים יסוד סביר להניח כי מדובר ברשלנות רפואית, יפעל עורך הדין לקבלת תיעוד רפואי ולהחליט האם על פניו קיים בסיס מוצק דיו להמשך בדיקת המקרה לעומקו לצורך ניהול הליך משפטי ובשלב זה יפנה עורך הדין את הלקוח למומחה רפואי לשם בדיקה קלינית וניתוח התיעוד הרפואי הרלבנטי. המומחה הרפואי יקבע מהי דרגת הנכות הצמיתה שנגרמה ונותרה עקב מעשה הרשלנות הרפואית.

לאחר שתתקבל החלטה בשלב זה ע"י הנפגע באם הוא מעוניין לנהל הליך משפטי. לצורך ניהול ההליך המשפטי יהא צורך בקבלת חוות דעת רפואית-משפטית שתיכתב תוך שיתוף פעולה מלא בין עורך הדין והמומחה הרפואי, אשר תצורף לכתב התביעה. כתב התביעה יכיל בין היתר עובודת לגביי הוצאות רפואיות שהיו למטופל, הוצאות נסיעה, הפסד שכר ועוד. במקביל לניהול ההליך המשפטי בבית המשפט, בחלק מן התיקים, סביר להניח כי יתנהל גם משא ומתן בין עורך הדין המייצג לחברת הביטוח המקצועי בו מבוטח הרופא, למען הגעה לפשרה בתיק.

כיצד יכול נפגע לקבל את תיקי הרפואיים על מנת לבדוק אם התקיימה רשלנות רפואית במקרהו?

התיעוד הרפואי הנוגע לכל טיפול וטיפול מצוי ושמור על פי חוק במוסד הרפואי בו נערך הטיפול או בארכיון המצוי בשירות אותו מוסד. בחוק זכויות החולה שמורה לכל מטופל הזכות לעיין בתיקו הרפואי ואף ליצור עותק שלו (על פי רוב יצירת העותק כרוכה בתשלום). בדרך כלל תיקו הרפואי של מטופל כל מוסד נמצא במחלקה האחראית על שמירת התיעוד והרשומות הרפואיות במוסד בו טופל, ומחלקה זו היא הגורם לפנות אליו על מנת לעיין בתיק הרפואי ו/או להעתיקו. עם זאת, מומלץ להיוועץ עם גורם משפטי מקצועי ודרכו לבצע את הליכי הפנייה למוסד הרפואי לצורך צילום התיק, הערכת המצב ביחס לקיומה או אי קיומה של רשלנות רפואית והמשך הליכים.

כיצד יכול נפגע לבדוק אם קיימת אפשרות להגיש תביעה במקרהו?

כאשר אדם סבור כי הטיפול הרפואי שקיבל היה רשלני רצוי כי יפנה לעורך דין המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית ויציג בפניו את סיפור המקרה והצג בפניו את מסמכים רלוונטיים המצויים בידך אם יש כאלו. עורך הדין יוכל לעיתים להעריך כבר בשלב זה אם יש טעם להמשיך ולהשקיע משאבי זמן וכסף על מנת לברר את העובדות לעומקן, אם אכן כך, עורך הדין המייצג יבקש מן המוסד הרפואי בו טופל הלקוח את התיקים הרפואיים ושאר הניירת הרלבנטית ובהמשך סביר שיערוך התייעצות עם רופא מומחה על מנת לבחון את שאלת הרשלנות והנזק. ראוי גם לשקול מן ההיבט הפיננסיי את סיכויי הצלחת התביעה, עלות ניהול ההליך וסכום הפיצוי המבוקש.

מהן ההוצאות הנדרשות בהגשת תביעה בגין רשלנות רפואית?

העלויות העיקריות בתביעה כזו הינן אגרת הגשת התביעה לבית המשפט בסך של 587 ש"ח בתביעת נזקי גוף המוגשת לבית משפט השלום או 1,001 ש"ח כאשר תביעה כזו מוגשת לבית המשפט המחוזי. בנוסף, חוות דעת מומחים – הנערכת על ידי רופא מומחה וזאת על מנת לבסס את שיעור הנזק אשר נגרם כמו גם את הקשר הסיבתי שבין המעשה או המחדל לבין הנזק, המוגשת עם כתב התביעה. לבסוף, שכר טרחת עורכי דין. אשר על פי רוב הינו נגזרת מסכום מהפיצוי עצמו שנפסק לזכות התובע בסוף ההליך המשפטי.

האם יכול ילד לתבוע תביעת רשלנות רפואית בגין מקרה רשלנות רפואית שאירע בלידתו?

קטין יכול לתבוע לגבי התקופה בה היה קטין במשך 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, כלומר עד גיל 25 ובמקרים מיוחדים אף לאחר מכן. עם זאת, עד גיל 18, נהוג כי הוריי הקטין, המשמשים כאפוטרופוסים שלו, תובעים בשמו, וכך ניתן לתבוע בכל עת, גם טרם הגיעו לגיל 18. כאשר רופא נותן אבחנה שגויה שבגללה סובל המטופל מכאבים במשך תקופה קצרה (פחות מחודשיים לדוגמא), שלאחריהם ניתנת אבחנה נכונה ע"י רופא אחר שהודות לה הבעיה הרפואית נפטרת, האם כדאי לתבוע את הרופא הראשון שהתרשל?

תביעה אכן אפשרית במקרה זה, אך לא בהכרח כדאית ומשתלמת. ניהול תביעה בכלל, ותביעת רשלנות רפואית בפרט, כרוך בעלויות סכומים משתנים ועלולות להיות גבוהות בחלק מהמקרים. לפיכך בנוסף לשאלת קיומה של רשלנות גם את העלויות של ניהול התביעה וסיכויי קבלת הפיצויים וגובהם. כאשר הנזק שנגרם למטופל אינו משמעותי מנקודת מבט משפטית, הגשת התביעה עלולה להיות לא-כדאית מבחינה כלכלית.

לאיזה בית משפט תוגש תביעת הרשלנות הרפואית ע"י עורך הדין אליו אפנה?

בית המשפט אליו תוגש התביעה תלוי בסכום התביעה. תביעות שהסכו הנתבע בהן מוערך בסכום של עד שניים וחצי מיליון ₪ תוגשנה לבית משפט השלום ותביעות שנשואן עובר את הסכום הנ"ל, תוגשנה לבית המשפט המחוזי.

כמה זמן יימשך ניהול ההליך המשפטי בתביעה בגין רשלנות רפואית?

משך ההליך המשפטי של תביעות רשלנות רפואית שונה בכל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו ומידת מוכרבוץן של כל מקרה ומקרה כגון מספר המומחים הנדרשים למתן חוות דעת רפואית, בית המשפט אשר בו הוגשה התביעה ואף השופט שנקבע לדון בתביעה. במרבית בתי המשפט שנתיים לכל הפחות תהא הערכה שמייצגת את הממוצע.

האם התביעה הינה תביעה אישית נגד הרופא אשר טיפל בתובע בבית החולים או קופת החולים?

ברובן המכריע של התביעות הגורם הנתבע הינו דווקא בית החולים, קופת החולים או המוסד או המסגרת בו עובד הרופא המטפל ואשר במסגרתו ניתן הטיפול.

כיצד מוכיחים בהליך המשפטי של תביעת רשלנות רפואית את עצם קיום ההתרשלות ואת הנזק שנגרם?

עורך הדין המייצג בתביעה יפנה את התובע למומחה מתאים אשר יבדוק את התיעוד הרפואי ואת מצבו הרפואי של התובע ויפיק חוות דעת. חוות דעת זו מצורפת לתביעה (זוהי חובה) ותשמש כאחת מן הראיות לצורך הוכחת הרשלנות הרפואית ועדות לקיומו של הנזק שנגרם. רצוי לפנות לעורך דין בטרם הפנייה לרופא המומחה משום שעורך הדין יידע לקבוע בצורה מקצועית איזה סוג מומחה נדרש בכל מקרה ומקרה.

להלן רשימת מאמרים מומלצים בנושאי רשלנות רפואית:

סגור לתגובות

התגובות סגורות.